WBE De Helm

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. 
Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.                                                    


De waarde van de jager.
Nederland is dichtbevolkt en rijk aan natuur. Ruim 27.000 Nederlandse jagers geven vanuit passie en plicht invulling aan de continue zoektocht naar balans. Zie hieronder de leaflet van de KNJV.
http://www.wbe-dehelm.nl/files/Waarde_vd_Jager_infovisual_copyrightKNJV_2014.pdf


WBE De Helm is opgericht in mei 1984.

De vereniging bestaat uit 12 Beheer-/jachtcombinaties en heeft in totaal 37 leden.

Zij beheren een gebied van totaal een kleine 6.000 ha in en rondom de Gemeente Helmond.


Het bestuur bestaat uit:


Christiaan van Daalen   - voorzitter 

Thijs van de Eijnden       - secretaris          mail:  info@wbe-dehelm.nl

Steven Hendriks            - penningmeester

    
   

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.