Welkom


Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. 
Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.                                                    


De waarde van de jager.
Nederland is dichtbevolkt en rijk aan natuur. Ruim 27.000 Nederlandse jagers geven vanuit passie en plicht invulling aan de continue zoektocht naar balans. Zie hieronder de leaflet van de KNJV.
http://www.wbe-dehelm.nl/files/Waarde_vd_Jager_infovisual_copyrightKNJV_2014.pdf