Wat is een wildbeheereenheid?


Een wildbeheereenheid (in het kort: ‘WBE’) is door de overheid via de Wet Natuurbescherming de aangewezen partij die uitvoering geeft aan de provinciale Fauna Beheer Plannen (FBP). Een WBE is een vereniging met een lokaal georganiseerde samenwerkingsverband van jagers, grondeigenaren, natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden en heeft tot doel te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd, mede in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers en/of terreinbeheerders.
 
De WBE is een vereniging, waarbij de leden het gehele jaar actief zijn met het inventariseren van het aanwezige wild door middel van tellingen, treden op bij aanrijdingen met wild en proberen deze te voorkomen door populatiebeheer van bijvoorbeeld reeën.
Ze ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van overlast en schade door konijnen, kraaien en duiven en de vos en staan in nauw contact met anderen die in het buitengebied actief zijn zoals Gemeente, terreinbeherende organisaties, boeren en natuurorganisaties.
  
In Nederland zijn ongeveer 300 WBE's die in totaal bijna 2,5 miljoen hectare beheren. Dit betekent dat ongeveer 90% van het Nederlandse landoppervlak onder het beheer van een WBE valt. De meeste WBE's zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.